Projekční kancelář se dlouhodobě zabývá tvorbou územních plánů. Naše hluboká znalost a zkušenosti v tomto oboru umožňují obcím získávání řady benefi tů při rozvoji sídel.

Zpracováváme konkrétní návrhy řešení zástavby v regulačních plánech a územních studiích. Vykonáváme poradenskou činnost obcím z hlediska územního plánování. Zajišťujeme přípravu podkladů k žádosti na dotacena zpracování územního plánu.