Ing. arch. Jaroslav Poláček

autorizovaný architekt pro obor územní plánování
autorizovaný architekt pro obor architektura

Ing. arch. Jaroslav Poláček
tel.: 776 660 363
polacek@archpolacek.cz

Firma dlouhodobě působí v oboru územního plánování. Zhotovujeme dokumenty: územní plán, územní studie, regulační plán. V oblasti staveb a architektury zpracujeme návrh, studii, kompletní projekty.

A – projekt, s.r.o.
jednatel společnosti
A – projekt, s.r.o. , Dvořákova 21, 669 02 Znojmo 2
tel.: 515 261 544 (0-4)
mob.: 776 660 363
jaroslav.polacek@a-projekt.cz